Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2013


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.5 Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ČR JPG

Zveřejněno dne: 03.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.