Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2013


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.5 Meziroční změna tržeb z prodeje vlastních výrobců a služeb průmyslové povahy podle krajů ČR JPG

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.