Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2012


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.6 Změna tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích ČR v 1. pololetí 2012 JPG

Zveřejněno dne: 03.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.