Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2010


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.5 Pracovní neschopnost pro nemoc, úraz a nemoci z povolání žen v Karlovarském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 žen za rok 2009 Excel PDF
Tab. Q.6 Pracovní neschopnost pro nemoc, úraz a smrtelné pracovní úrazy žen v Karlovarském kraji a jeho okresech - relativní údaje, za rok 2009 Excel PDF
Tab. Q.7 Pracovní úrazovost mladistvých v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2009 Excel PDF
Tab. Q.8 Smrtelné pracovní úrazy, těžké pracovní úrazy a nemoci z povolání v Karlovarském kraji a jeho okresech za rok 2009 Excel PDF
Tab. Q.9 Závodní preventivní péče a riziková práce, náhrady a přirážky v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2009 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.