Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2010


N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů Excel PDF
Tab. N.2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí Excel PDF
Tab. N.3 Hromadná ubytovací zařízení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. N.4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů Excel PDF
Tab. N.5 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace Excel PDF
Graf č.N.5 Hromadná ubytovací zařízení Karlovarského kraje k 31. 12. 2009 JPG

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.