Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2010


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf č.L.4 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2010 JPG

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.