Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2010


R. Nezaměstnanost
Tab. R.1 Počet dosažitelných uchazečů a míra nezaměstnanosti v obcích Karlovarského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. R.2 Uchazeči o zaměstnání podle věkové struktury, vzdělanostní struktury a podle doby evidence v letech 2005 až 2010 Excel PDF
Graf č.R.9 Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji podle věku v letech 2000-2010 JPG

Zveřejněno dne: 05.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.