Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2010


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf č.L.6 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích ČR v roce 2010 JPG

Zveřejněno dne: 05.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.