Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2010


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.