Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf č.L.5 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2010 JPG

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.