Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2011


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Vybrané údaje o vědě a výzkumu Excel
19-2. Vybrané údaje o výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2010 Excel
19-3. Vybrané údaje o státní podpoře VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2010 Excel
19-4. Vybrané údaje o patentové aktivitě v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2010 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-103. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-104. Státní rozpočtové výdaje na VaV podle krajů Excel
19-105. Patentové přihlášky podané přihlašovateli z ČR podle roku podání a krajů Excel
19-106. Vědci a inženýři a jejich průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2010 Excel
19-107. Studenti vysokých škol v oborech přírodních věd Excel
19-108. Studenti vysokých škol v oborech technických věd Excel
19-109. Vývoz high-tech zboží Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.