Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky

Základním zdrojem údajů o počtech zemřelých dle příčiny smrti jsou pramenná díla statistického úřadu "Pohyb obyvatelstva v republice Československé (Československé socialistické republice, České socialistické republice, České a Slovenské Federativní republice, České republice)" za příslušný rok a v období protektorátu "Pohyb obyvatelstva" za příslušný rok. Od roku 2006 vychází pramenné dílo pod názvem „Demografická ročenka České republiky“.
Dalším zdrojem údajů byla publikace statistického úřadu "Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti v Československu" vydaná v roce 1956, autoři Dr. Vladimír Srb a MUDr. Václav Haas (dále jen publikace Dr. Srba a MUDr. Haase).
Dále byly využity publikace s jednotlivými revizemi mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti. I když v dřívějších letech neměly revize pořadová čísla, zde pro zjednodušení odkazů čísla uvádíme (pořadová čísla byla vytvořena zpětným odvozením, které bylo použito v publikaci Dr. Srba a MUDr. Haase).


Platnost revizí mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti

Číslo revize
Revize z roku
Období platnosti revize
3.
1920
1919-1930
4.
1929
1931-1940
5.
1938
1941-1948
6.
1948
1949-1957
7.
1955
1958-1967
8.
1966
1968-1978
9.
1976
1979-1993
10.
1993
1994-dosud
Při posuzování příčin úmrtí je třeba mít na paměti, že se členění, klasifikace a sdružování do skupin v čase podstatně měnilo, přičemž mnohdy stejně nebo podobně označené nemoci a příčiny smrti nemusí znamenat stejný nebo blízký obsah.
Údaje jsou většinou za území odpovídající dnešní České republice. Za roky 1919-1937 se jedná o souhrn za samostatně publikované údaje za Čechy a za Moravu a Slezsko. Od roku 1946 je publikován již souhrn za uvedená území.


Výjimkou je období roku 1938-1946. Jediným zdrojem údajů o zemřelých dle příčin smrti za toto období (údaje zde uvedené) jsou publikace Pohyb obyvatelstva. Publikace za roky 1938-1940 byla vydána v roce 1944 s uvedením, že se jedná o data za protektorát Čechy a Morava a bez německých státních příslušníků na tomto území. Publikace za roky následující byly vydány až po 2. světové válce (za rok 1941 a 1942 v roce 1945, za roky 1943 a 1944 v roce 1948, za roky 1945 a 1946 v roce 1949) a to s následujícími vysvětleními. Údaje za roky 1941-1944 se týkají území země České a Moravskoslezské bez pohraničí (tedy stejné území jako je předešlé označení protektorát Čechy a Morava) a bez německých státních příslušníků. Údaje za roky 1945 a 1946 jsou již za obnovené původní území země České a Moravskoslezské (tedy včetně pohraničí), ale bez obyvatel německé národnosti.
Později publikované údaje o počtu zemřelých v letech 1938-1946 rekonstruující data na srovnatelné územní vymezení před tímto obdobím byly jen za zemřelé celkem, to je bez rozdělení dle příčiny úmrtí. Z tohoto důvodu se zde uvedené údaje liší od zmíněných rekonstruovaných údajů.
Vnější příčiny úmrtí byly v jednotlivých revizích uváděny jako Zevní příčiny, Smrti násilné a úrazové, Zevní příčiny smrti, Úrazy a otravy podle vnější příčiny, Úrazy, otravy a násilí (vnější příčina), Vnější příčiny poranění a otrav. Vnější příčiny úmrtí byly za období 3.-5. revize součástí souhrnných přehledů o příčinách smrti. Od 6. revize (tj. od roku 1949) jsou tyto příčiny sledovány ze dvou pohledů: jednak podle vnější příčiny, která smrt způsobila (zdrojů event. okolností úrazu, poranění, otravy), jednak podle anatomické lokalizace zasažení vnější příčinou vedoucí ke smrti či způsobu zasažení.

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.