Cizinci v ČR - 2019


4. Vzdělávání cizinců
Metodika, vývoj PDF
4-1. Děti, žáci a studenti podle státního občanství v mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích ve školním roce 2018/19 Excel PDF
4-2. Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a vysoké školy - studující cizinci Excel PDF
4-3. Střední školy a konzervatoře - cizinci podle regionů soudržnosti a krajů ve školním roce 2018/19 Excel PDF
4-4. Střední školy - cizinci podle skupin oborů KKOV v roce 2018/19 Excel PDF
4-5. Vyšší odborné školy - cizinci podle skupin akreditovaných vzdělávacích programů ve vybraných školních letech Excel PDF
4-6. Vyšší odborné školy - studující cizinci ve vybraných letech Excel PDF
4-7. Vyšší odborné školy - cizinci podle regionů soudržnosti a krajů ve vybraných letech Excel PDF
4-8. Vysoké školy – studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-9. Vysoké školy – poprvé zapsaní studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-10. Vysoké školy – absolventi cizího státního občanství Excel PDF
4-11. Vysoké školy - studenti, poprvé zapsaní a absolventi podle formy studia a typu studijního programu - podle státního občanství v roce 2018 Excel PDF
4-12. Studující na vysokých školách podle státního občanství v roce 2018 Excel PDF
4-13. Studující na vysokých školách podle klasifikace oborů vzdělání ISCED-F v roce 2018 Excel PDF
4-14. Studenti VŠ podle města, ve kterém studují, za rok 2018 Excel PDF
4-15. Studenti VŠ - cizinci podle státního občanství Excel PDF
Grafy
Cizinci na základních školách v ČR podle státního občanství ve školním roce 2018/19 JPG
Cizinci na vysokých školách v ČR podle státního občanství v roce 2018 JPG

Zveřejněno dne: 11.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.