Cizinci v ČR - 2015


4. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ
Metodika, vývoj PDF
4-1. Děti, žáci a studenti podle státního občanství na mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích ve školním roce 2014/15 Excel PDF
4-2. Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a vysoké školy - studující cizinci Excel PDF
4-3. Střední školy a konzervatoře - cizinci podle oblastí a krajů ve školním roce 2014/15 Excel PDF
4-4. Střední školy - cizinci podle skupin oborů KKOV; 2014/15 Excel PDF
4-5. Vyšší odborné školy - cizinci podle skupin oborů KKOV ve školních letech 2013/14 a 2014/15 Excel PDF
4-6. Vyšší odborné školy - studující cizinci v letech 2001/02, 2010/11 - 2014/15 Excel PDF
4-7. Vyšší odborné školy - cizinci podle oblastí a krajů ve vybraných letech Excel PDF
4-8. Vysoké školy – studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-9. Vysoké školy - poprvé zapsaní studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-10. Vysoké školy - absolventi cizího státního občanství Excel PDF
4-11. Vysoké školy - studenti, poprvé zapsaní a absolventi podle formy studia a typu studijního programu - podle státního občanství; 2014/15 Excel PDF
4-12. Studující na vysokých školách podle státního občanství; 2014/15 Excel PDF
4-13. Studující na vysokých školách podle skupin oborů KKOV; 2014/15 Excel PDF
4-14. Studenti VŠ podle města, ve kterém studují; 2014/15 k 31. 12. 2014 Excel PDF
4-15. Studenti VŠ - cizinci podle státního občanství Excel PDF
Grafy
Cizinci na základních školách v ČR podle státního občanství; 2014/15 JPG
Cizinci na vysokých školách v ČR podle státního občanství; 2014 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.