Zaostřeno na ženy a muže - 2017


4. Práce a mzdy
4. Práce a mzdy Word PDF
4 - 1. Míra ekonomické aktivity a ekonomicky aktivní obyvatelstvo (VŠPS) Excel PDF
4 - 2. Mezinárodní srovnání - ekonomicky aktivní obyvatelstvo (VŠPS) Excel PDF
4 - 3. Mezimárodní srovnání - ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle vybraných důvodů, 2016 Excel PDF
4 - 4. Mezimárodní srovnání - důvody ekonomické neaktivity (VŠPS), 2016 Excel PDF
4 - 5. Postavení v hlavním zaměstnání (VŠPS) Excel PDF
4 - 6. Mezinárodní srovnání - postavení v zaměstnání (VŠPS) Excel PDF
4 - 7. Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 8. Zaměstnaní podle CZ-NACE a věkových skupin v roce 2016 (VŠPS) Excel PDF
4 - 9. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) Excel PDF
4 - 10. Mezinárodní srovnání - zaměstnaní podle klasifikace zaměstnání ISCO 08 (VŠPS), 2016 Excel PDF
4 - 11. Podnikatelé v NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 12. Mezinárodní srovnání - podnikatelé podle věkových skupin (VŠPS), 2016 Excel PDF
4 - 13. Podnikatelé v NH podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 14. Zaměstnanci v NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 15. Zaměstnanci v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) Excel PDF
4 - 16. Zaměstnaní v NH na částečný úvazek podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) Excel PDF
4 - 17. Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a délky úvazku v NH (VŠPS) Excel PDF
4 - 18. Míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 19. Mezinárodní srovnání - zaměstnanost žen a mužů ve vybraných odvětvích, 2015 Excel PDF
4 - 20. Mezinárodní srovnání - míra zaměstnanosti podle vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 21. Mezinárodní srovnání - nejvýznamnější odvětví dle koncentrace zaměstnanosti žen / mužů, 2016 Excel PDF
4 - 22. Mezinárodní srovnání - pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou Excel PDF
4 - 23. Mezinárodní srovnání - osoby (15 - 64 let) pracující v noci jako procento celkové zaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
4 - 24. Mezinárodní srovnání - míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí Excel PDF
4 - 25. Mezinárodní srovnání - podíl zaměstnaných na částečný úvazek, 2015 Excel PDF
4 - 26. Neumístění uchazeči o zaměstnání registrovaní u úřadů práce (stav k 31. 12.) Excel PDF
4 - 27. Pracující důchodci podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 28. Pracující důchodci podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE a věkových skupin v roce 2016 (VŠPS) Excel PDF
4 - 29. Nezaměstnanost podle věkových skupin a stupně vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 30. Nezaměstnaní podle věkových skupin a stupňů jejich vzdělání Excel PDF
4 - 31. Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 32. Nezaměstnaní podle doby hledání práce a míra dlouhodobé nezaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
4 - 33. Mezinárodní srovnání - harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
4 - 34. Mezinárodní srovnání - míra nezaměstnanosti podle vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 35. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd Excel PDF
4 - 36. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd v třídění podle hlavních tříd CZ‑ISCO a podle vzdělání v roce 2016 Excel PDF
4 - 37. Mezinárodní srovnání - Gender Pay Gap (%) Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.