Zaostřeno na ženy a muže - 2019


4. Práce a mzdy
4. Práce a mzdy Word PDF
4 - 1. Míra ekonomické aktivity a ekonomicky aktivní obyvatelstvo Excel PDF
4 - 2. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 3. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle věku a vybraných důvodů, mezinárodní srovnání, 2018 Excel PDF
4 - 4. Důvody ekonomické neaktivity v roce 2018, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 5. Postavení v hlavním zaměstnání Excel PDF
4 - 6. Postavení v zaměstnání, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 7. Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE Excel PDF
4 - 8. Zaměstnaní podle CZ-NACE a věkových skupin v roce 2018 Excel PDF
4 - 9. Zaměstnaní v NH podle hlavních skupin klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel PDF
4 - 10. Zaměstnaní podle klasifikace hlavních skupin zaměstnání ISCO 08 v roce 2017, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 11. Podnikatelé v NH podle věkových skupin a vzdělání Excel PDF
4 - 12. Podnikatelé podle věkových skupin, mezinárodní srovnání, 2017 Excel PDF
4 - 13. Podnikatelé v NH podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 14. Zaměstnanci v národním hospodářství podle věkových skupin a vzdělání Excel PDF
4 - 15. Zaměstnanci v národním hospodářství podle hlavních kategorií klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel PDF
4 - 16. Zaměstnaní v národním hospodářství na kratší pracovní dobu podle hlavních kategorií klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel PDF
4 - 17. Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a délky pracovní dobyv národním hospodářství Excel PDF
4 - 18. Míra zaměstnanosti podle věkových skupin a nejvyššího dosaženého vzdělání Excel PDF
4 - 19. Délka pracovního života, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 20. Míra zaměstnanosti podle vzdělání, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 21. Nejvýznamnější odvětví dle koncentrace zaměstnanosti žen a mužů v roce 2018, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 22. Pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 23. Osoby ve věku 15–64 let pracující v noci jako procento celkové zaměstnanosti, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 24. Míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 25. Podíl zaměstnaných na částečný úvazek v roce 2018, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 26. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce k 31. 12. Excel PDF
4 - 27. Pracující důchodci podle sektorů hospodářství Excel PDF
4 - 28. Pracující důchodci podle sektorů hospodářství a věkových skupin v roce 2018 Excel PDF
4 - 29. Nezaměstnanost podle věkových skupin a stupně vzdělání Excel PDF
4 - 30. Nezaměstnaní podle věkových skupin a nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2018 Excel PDF
4 - 31. Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání Excel PDF
4 - 32. Nezaměstnaní podle doby hledání práce a míra dlouhodobé nezaměstnanosti Excel PDF
4 - 33. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 34. Míra nezaměstnanosti podle vzdělání, mezinárodní srovnání Excel PDF
4 - 35. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd Excel PDF
4 - 36. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd v třídění podle hlavních tříd CZ-ISCO a podle vzdělání v roce 2018 Excel PDF
4 - 37. Gender pay gap, mezinárodní srovnání Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.