Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


4. Komunikace na internetu
Text: Komunikace na internetu PDF
Tab. 4.1 Osoby v ČR komunikující přes internet, 2020 Excel PDF
Tab. 4.2 Osoby v zemích EU komunikující přes internet, 2019 Excel PDF
Tab. 4.3 Osoby v ČR používající e-mail – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 4.4 Osoby v krajích ČR používající e-mail – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 4.5 Osoby v zemích EU používající e-mail, 2019 Excel PDF
Tab. 4.6 Osoby v zemích EU používající e-mail – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.