Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


4. Používání počítače a jiných zařízení k přístupu na internet
Text: Používání počítače a jiných zařízení k přístupu na internet PDF
Tab. 4.1 Jednotlivci v ČR používající internet na různých typech počítačů, 2019 Excel PDF
Tab. 4.2 Jednotlivci v krajích ČR používající internet na přenosných počítačích, 2018 Excel PDF
Tab. 4.3 Jednotlivci v zemích EU používající internet na různých typech počítačů, 2018 Excel PDF
Tab. 4.4 Jednotlivci v ČR používající internet na přenosných zařízeních, 2019 Excel PDF
Tab. 4.5 Jednotlivci v krajích ČR používající internet na různých typech zařízení, 2018 Excel PDF
Tab. 4.6 Jednotlivci v zemích EU používající internet na přenosných zařízeních, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.