Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2022


4. OBYVATELSTVO
Metodické vysvětlivky PDF
4-1. Vybrané demografické údaje Excel
4-2. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku (stav k 31. 12.) Excel
4-3. Sňatky Excel
4-4. Rozvody Excel
4-5. Narození Excel
4-6. Potraty Excel
4-7. Zemřelí podle příčin smrti Excel
4-8. Zemřelí podle pohlaví, věku a vybraných příčin smrti Excel
4-9. Přistěhovalí a vystěhovalí Excel
4-10.Vybrané demografické údaje o hl. m. Praze podle správních obvodů v roce 2021 Excel
4-11. Cizinci (stav k 31. 12.) Excel
4-12. Cizinci v hl. m. Praze, 15 nejčastějších státních občanství, k 31. 12. 2021 Excel
4-13. Cizinci v hl. m Praze podle správních obvodů k 31. 12. 2021 Excel
4-101. Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2021 Excel
4-102. Cizinci podle krajů k 31. 12. 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.