Statistická ročenka České republiky - 2017


4. OBYVATELSTVO
Metodika Word PDF
4-1. Pohyb obyvatelstva Excel
4-2. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku v roce 2016 Excel
4-3. Obyvatelstvo podle věkových skupin a rodinného stavu (stav k 31. 12.) Excel
4-4. Snoubenci podle věku a rodinného stavu v roce 2016 Excel
4-5. Sňatky podle vzájemného věku snoubenců v roce 2016 Excel
4-6. První sňatky podle věku ženicha a nevěsty Excel
4-7. Druhé a další sňatky podle věku ženicha a nevěsty Excel
4-8. Rozvody podle počtu nezletilých dětí z manželství Excel
4-9. Rozvody podle věku a délky trvání manželství v roce 2016 Excel
4-10. Narození podle vitality, legitimity a pohlaví Excel
4-11. Reprodukční míry podle věku ženy Excel
4-12. Živě narození podle věku matky a legitimity Excel
4-13. Živě narození podle legitimity a pořadí narození Excel
4-14. Potraty Excel
4-15. Zemřelí podle příčin smrti Excel
4-16. Zemřelí podle vybraných příčin smrti a pohlaví Excel
4-17. Mrtvorozenost a kojenecká úmrtnost Excel
4-18. Zemřelí podle věku a pohlaví Excel
4-19. Naděje dožití Excel
4-20. Vnitřní stěhování podle typu stěhování Excel
4-21. Zahraniční stěhování podle státního občanství Excel
4-22. Cizinci v České republice podle kategorie pobytu (stav k 31. 12.) Excel
4-23. Cizinci v České republice podle pohlaví, věku a státního občanství (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.