Statistická ročenka České republiky - 2022


4. OBYVATELSTVO
Metodika Word PDF
4-1. Pohyb obyvatel Excel
4-2. Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku v roce 2021 Excel
4-3. Obyvatelstvo podle věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel
4-4. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu (stav k 31. 12.) Excel
4-5. Snoubenci podle rodinného stavu Excel
4-6. Sňatky podle vzájemného věku snoubenců v roce 2021 Excel
4-7. První sňatky podle věku ženicha a nevěsty Excel
4-8. Druhé a další sňatky podle věku ženicha a nevěsty Excel
4-9. Rozvody podle počtu nezletilých dětí z manželství a pořadí rozvodu Excel
4-10. Rozvody podle délky trvání manželství Excel
4-11. Živě narození podle věku matky a legitimity Excel
4-12. Živě narození v/mimo manželství podle pořadí dítěte Excel
4-13. Potraty podle druhu Excel
4-14. Míry plodnosti a potratovosti Excel
4-15. Zemřelí podle věku a pohlaví Excel
4-16. Zemřelí podle příčiny smrti Excel
4-17. Zemřelí podle vybraných příčin smrti a pohlaví Excel
4-18. Mrtvorozenost a míry úmrtnosti dětí do 1 roku věku Excel
4-19. Naděje dožití podle věku a pohlaví Excel
4-20. Vnitřní stěhování podle typu stěhování a věku stěhujícího se Excel
4-21. Zahraniční stěhování podle směru migrace a věku stěhujícího se Excel
4-22. Zahraniční stěhování podle státního občanství Excel
4-23. Cizinci v České republice podle kategorie pobytu (stav k 31. 12.) Excel
4-24. Cizinci v České republice podle pohlaví, věku a státního občanství (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.