3. Klasifikace CZ-NUTS

 

Klasifikace CZ-NUTS je nedílnou částí evropské klasifikace NUTS. Popisuje územní jednotky České republiky podle pravidel daných Nařízením 1059/2003. Aktualizace klasifikace CZ-NUTS podle EU byla oznámena ve Sdělení č. 228/2004 Sb.

V současné době probíhá v Eurostatu druhá etapa přípravy nových evropských územních klasifikací, jejímž cílem je podchytit územní jednotky regionálního charakteru. Systém LAU (Local Administrative Units) doplní v budoucnu územní klasifikaci NUTS na úrovních nižších než kraj (NUTS 3).

Z důvodu výše uvedené chystané změny v systému jednotné evropské klasifikace nižších územních jednotek byla v nové klasifikaci CZ-NUTS zatím ponechána dosavadní struktura členění všech krajů. Členění na úrovni NUTS 4 je platné pouze pro území České republiky.

V rámci aktualizace CZ-NUTS byly provedeny následující změny:

1) v souladu s pravidlem pro kódování dále nečleněných územních jednotek se mění hodnota „1“ na „0“ na úrovni kraje na 5. pozici kódu CZ-NUTS (3. numerická pozice) v případě krajů „Hlavní město Praha“, „Středočeský“ a „Moravskoslezský“.


Kód CZ-NUTS
Název kraje
do 30.4. 2004
od 1.5. 2004
CZ011 CZ010 Hlavní město Praha
CZ021 CZ020 Středočeský kraj
CZ081 CZ080 Moravskoslezský kraj


2) v návaznosti na změnu kódu kraje se mění na stejné pozici i kódy všech jeho okresů (viz systematická část klasifikace CZ-NUTS)

3) do klasifikace byla na všech úrovních NUTS zařazena položka Extra-Regio, která umožňuje lokalizovat aktivity členského státu provozované na ekonomickém území státu, které nemůže být připojeno k určitému regionu (viz Nařízení 1059/2003, odst. (12)).

Změny kódů mezi původní a aktualizovanou klasifikací CZ-NUTS jsou v převodníku vyznačeny barevně.