35. zasedání České statistické rady

 


31. března 2010

35. zasedání České statistické rady


V Praze se sešla 26.března 2010 Česká statistická rada. Na svém jednání se zabývala Závěrečnou zprávu srovnávající činnost a náplň práce Českého statistického úřadu a Statistického úřadu Rakousko. Tím byla uzavřena práce zahájená v červnu 2008, která argumentačně pomohla při realizaci Personálního auditu 2008. Na programu dále měla problematiku využívání statistických údajů k jiným než statistickým účelům a jako třetí bod projednala průběžnou informaci o postupu přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Rada rovněž vyslechla informaci 1. místopředsedy ČSÚ Jiřího Křováka, pověřeného zastupováním předsedy ČSÚ, o vítězství Českého statistického úřadu v loňském ročníku Národní ceny kvality ČR. Český statistický úřad tím získal právo používat označení „Excelentní organizace 2009“, a to za aplikaci Modelu Excelence EFQM. Členové rady podpořili rozhodnutí ČSÚ a ocenili zvolený postup, který úřad přijal v případě zveřejnění odhadu HDP za 4. čtvrtletí roku 2009 (11. března 2010). Potvrdili jej jako jediný možný způsob, jak publikovat informace v případě tohoto nejdůležitějšího statistického ukazatele, charakterizujícího vývoj ekonomiky.
V rámci informace o přípravě sčítání byli členové rady seznámeni se současným stavem příprav celého tohoto projektu. Dostali informace o přípravě zkušebního sčítání, které se uskuteční v období od 6. dubna do 7. května 2010 a získali také představu o postupu prací na obsahové přípravě sčítání.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZStatRa1003_1.doc