Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - za rok 2013


Vysočina kraj
Tab. 67 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 68 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 69 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 70 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 71 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 72 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.