Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - za rok 2013


Ústecký kraj
Tab. 43 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 44 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 45 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 46 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 47 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 48 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.