Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - za rok 2013


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle krajů a ČR celkem
Tab. 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 5 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 6 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.