Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2013


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle okresů v krajích ČR
Tab. 115 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců
tabulka aktualizovaná 8.8.2014
Excel PDF
Tab. 116 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje
tabulka aktualizovaná 8.8.2014
Excel PDF
Tab. 117 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen
tabulka aktualizovaná 8.8.2014
Excel PDF
Tab. 118 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje
tabulka aktualizovaná 8.8.2014
Excel PDF
Tab. 119 Pracovní úrazovost mladistvých
tabulka aktualizovaná 8.8.2014
Excel PDF
Tab. 120 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny
tabulka aktualizovaná 8.8.2014
Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.