Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2013


Olomoucký kraj
Tab. 79 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 80 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 81 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 82 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 83 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 84 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.