Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2011


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle okresů v krajích ČR
Tab. 150 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 151 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 152 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 153 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 154 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 155 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 156 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 157 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.