Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2011


Zlínský kraj
Tab. 113 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 114 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 115 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 116 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 117 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 118 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 119 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 120 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.