Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2011


Jihomoravský kraj
Tab. 97 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 98 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 99 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 100 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 101 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 102 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 103 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 104 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.