Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2011


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle skupin CZ-NACE v krajích a ČR celkem
Tab. 137 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 138 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 139 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 140 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 141 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 142 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 143 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 144 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.