Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2011


Vysočina kraj
Tab. 89 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 90 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 91 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 92 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 93 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 94 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 95 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 96 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.