Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2011


Jihočeský kraj
Tab. 33 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 34 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 35 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 36 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 37 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 38 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 39 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 40 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.