Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2011


Středočeský kraj
Tab. 25 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 26 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 27 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 28 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 29 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 30 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 31 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 32 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.