Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Rozsah souboru: Osoby samostatně výdělečně činné (nemocensky pojištěné) v krajích a ČR celkem
Tab. 145 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 146 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 147 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 148 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 149 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.