Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Česká republika celkem
Tab. 129 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 130 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 131 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 132 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 133 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 134 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 135 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 136 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.