Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Karlovarský kraj
Tab. 49 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 50 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 51 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 52 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 53 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 54 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 55 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 56 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.