Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Jihočeský kraj
Tab. 33 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 34 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 35 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 36 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 37 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 38 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 39 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 40 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.