Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle velikosti podniku (počtu osob nemocensky pojištěných)
Tab. 9 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 10 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 11 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 12 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 13 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 14 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 15 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 16 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.