Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle krajů a ČR celkem
Tab. 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 5 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 6 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 7 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 8 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.