Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2010


Olomoucký kraj
Tab. 105 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 106 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 107 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 108 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 109 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 110 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 111 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 112 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 08.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.