Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2010


Plzeňský kraj
Tab. 41 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 42 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 43 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 44 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 45 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 46 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 47 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 48 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 08.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.