Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje - 2013


Kartogramy
Přírůstek obyvatel v obcích v letech 2008 až 2013 JPG
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích v letech 2008 až 2013 JPG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Královéhradeckého kraje v letech 2008 až 2013 JPG
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2013 JPG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2013 JPG
Podíl nezaměstnaných v krajích v letech 2008 až 2013 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Podíl nezaměstnaných v okresech Královéhradeckého kraje v letech 2008 až 2013 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2008 až 2013 (stav k 31. 12.) JPG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2013 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2008 až 2012 JPG
Věda a výzkum v krajích v roce 2012 JPG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2008 až 2013 JPG
Tržby z prodeje výrobků průmyslové povahy v krajích v roce 2013 JPG
Bytová výstavba v obcích Královéhradeckého kraje v letech 2008 až 2013 JPG
Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2008 až 2013 JPG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2013 JPG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2013 JPG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2013 JPG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) v krajích v letech 2008 až 2012 PNG
Komunální odpad v krajích v roce 2012 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2008 až 2012 JPG

Zveřejněno dne: 29.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.