Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2013


Kartogramy
Přírůstek obyvatel v obcích v letech 2008 až 2013 JPG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2013 JPG
Nezaměstnanost v krajích v letech 2008 až 2013 JPG
Nezaměstnanost v okresech Karlovarského kraje v letech 2008 až 2013 JPG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2013 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2008 až 2012 JPG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2012 JPG
Živnostníci v SO ORP k 31. 12. 2013 JPG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2013 JPG
Bytová výstavba v obcích Karlovarského kraje v letech 2008 až 2013 JPG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2008 až 2013 JPG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2013 JPG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) v krajích v letech 2008 až 2012 JPG
Komunální odpad v krajích v roce 2012 JPG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích v letech 2008 až 2013 JPG
Pohyb obyvatelstva v SO ORP Karlovarského kraje v letech 2008 až 2013 JPG
Děti v SO ORP k 31. 12. 2013 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2008 až 2013 JPG
Soukromí podnikatelé v SO ORP k 31. 12. 2013 JPG
Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2008 až 2013 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2008 až 2012 JPG

Zveřejněno dne: 29.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.