Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2013


Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj
Tab. 2.1 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 2.2 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 2.3 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 2.4 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - životní prostředí Excel PDF
3. Vybrané ukazatele podle okresů Karlovarského kraje
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele podle okresů Karlovarského kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.