Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2014


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2013 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji Hl. m. Praha podle CZ-NACE - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji Hl. m. Praha podle CZ-NACE - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.