Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2014


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Nezaměstnanost v hl. m. Praze k 31. 3. 2014 Excel PDF
Tab. G.2 Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a míra nezaměstnanosti podle 57 městských částí v Hl. m. Praze k 31. 3. 2014 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 3. 2014 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 31. 3. 2014 Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.