Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2014


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2014 Excel
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2014 Excel
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 6. 2014 Excel
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2014 Excel
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa podle krajů k 30. 6. 2014 Excel

Kartogramy a kartodiagramy
Nezaměstnanost v okresech České republiky k 30. 6. 2014 JPG

Zveřejněno dne: 03.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.