Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2014


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2014 Excel
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 2. čtvrtletí 2014 Excel
Tab. F.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2014 Excel

Zveřejněno dne: 03.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.